Aure kommune prioriterer lærere og barnehageansatte i vaksinasjonskøen

Krisestab i Aure kommune har besluttet å følge regjeringens anbefaling om å prioritere lærere og barnehageansatte i vaksinasjonskøen.

Intensjonen er å sikre at alle har fått 1. vaksine før skolestart og slik bidra til å sikre fortsatt grønt nivå. Kommunens vaksinasjonsgruppe vil i samarbeid med Enhet for oppvekst og integrering sørge for at de aktuelle kalles inn.

Oversikt over leveranse av vaksiner tilsier at de fleste i denne gruppen vil få tilbud om vaksine første tre uker i august.

Informasjonsbrev om koronavaksinasjonsprogrammet