Vindel

Vindel er operatør på Nordmøre av to nasjonale programmer for SIVA SF, selskapet for industrivekst.

Programmene retter seg mot ulike målgrupper. Gjennom det nasjonale næringshageprogrammet skal vi bidra til å skape et levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene, og gjennom det nasjonale inkubasjonsprogrammet til å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter som har vekstpotensiale. SIVA bidrar gjennom Vindel med tilskudd, kompetanse og verktøy for næringsvekst. Programmene omfattes av et nasjonalt nettverk bestående av 68 innovasjonsselskaper. Dette bidrar til at bedrifter kan sikre seg levedyktige vilkår for etablering og vekst. Les mer om Siva her og ta kontakt med Vindel om du ønsker veiledning for å starte, eller sjekke muligheter for å videreutvikle din bedrift.