Næringsfond

Aure kommune har et næringsutviklingsfond hvor det er mulig å søke om tilskudd. 

Politikerne har vedtatt å sette av 2 millioner kroner pr år i et kommunalt næringsutviklingsfond

Klikk her for å lese mer om næringsutviklingsfondet

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 979 67 260

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure