HoppID

Starte egen bedrift?
I Aure kan du få hjelp, støtte og rådgivning gjennom hoppid.no

Hva er Hoppid.no?

Målet med hoppid.no er å skape nye og levedyktige bedrifter, mangfold i arbeidslivet, økt verdiskapning og å styrke Møre og Romsdal som gründerfylket. hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Hoppid.no-kontorets oppgaver

hoppid.no-kontoret skal ha fokus på gründerens behov. Gründeren skal få gratis råd og veiledning, tilbus om kurs og opplæring, råd om tilskudd og finansiering og hjelp i søkeprosesser og til nettverksbygging. 

Målgrupper

Avklaringsmidler:

hoppid.no-avklaringsmidler skal bidra til flere og bedre nyetableringer i Møre og Romsdal og hjelpe nyetablerte å gjennomføre enkle, men avgjørende aktiviteter for å avklare videre satsing. 

Midler til nyetablerte:

Etablerte med forretningsideer i en tidlig fase. Tilskuddet skal brukes til aktiviteter som kan avklare organisering, markedspotensiale, lønnsomhet og andre spørsmål som kan avgjøre veien videre og framdrift for bedriftsetableringen. 
Det kan gis inntil 30 000 kroner i tilskudd per forretningside. 

Gründerhjelpen i Møre og Romsdal

Har du lyst til å starte bedrift? Ønsker du å videreutvikle bedriften din? hoppid.no hjelper deg å utvikle ideen din. Start arbeidet med det nye digitale verktøyet, Mi bedrift.
Fortell oss hva du driver med, så en av rådgiverne på ditt hoppid.no-kontor kan kontakte deg.
Dette er en offentlig tjeneste fra Møre og Romsdal fylkeskommune, og er derfor gratis. All informasjon behandles konfidensielt.  

Informasjon

Utfyllende informasjon om hoppid.no finner du på Møre og Romsdal fylkeskommune sine sider.