Strategisk næringsplan

Næringssatsingen til Aure kommune er hjemlet i kommunestyrets vedtak  18.09.2018, k.sak 40/18, Strategisk næringsplan (SNP) for Aure kommune for perioden 2018-2029

Link til SNP finner du her:

strategisk næringsplan 2018-2029 (PDF, 1016 kB)

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Kultur- og Næringssjef
E-post
Telefon 979 67 260
Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 913 07 620
Angelina Nordgård
Rådgiver
E-post
Telefon 974 10 157

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure