Strategisk næringsplan

Illustrasjonstegning  - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Tegning av Edvard Solbak Simonsen

 

Strategisk næringsplan (SNP) er politisk styringsverktøy for næringslivssatsing i Aure kommune. 

Næringssatsingen til Aure kommune er hjemlet i kommunestyrets vedtak  18.09.2018, k.sak 40/18, Strategisk næringsplan (SNP) for Aure kommune for perioden 2018-2029

Link til SNP finner du her:

Strategisk næringsplan 2018-2029

Tiltakspunkt i plana er synliggjort spesifikt i en egen handlingsplan.

Link til handlingsplan finner du her:

Handlingsplan SNP 2018-2029 (PDF, 971 kB)

 

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 979 67 260
Trine Ulfsnes
Rådgiver kultur og næring
E-post
Telefon 977 03 246

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure