Næringslokaler

Her vil det komme oversikt over tilgjengelige næringslokaler i kommunen. 

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Kultur- og Næringssjef
E-post
Mobil 979 67 260
Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40
Angelina Nordgård
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste
E-post
Telefon 71 64 76 37
Mobil 974 10 157

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure