Tilgjengelig næringsareal i kommunen

Oversikt over tilgjengelig næringsareal i Aure kommune.

Kart over næringsareal som er opptegna i kommuneplanas arealdel. Både offentlige og private.

Næringsarealer i Aure kommune (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 97 96 72 60

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure