Toppmeny

Næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Formålet med ordningen er å legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. 

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til tiltak som legger til rette for utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket, eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer.
Det kan også gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering til landbruksnæringen og tiltak som styrker rekruttering til landbruksutdanning og kompetanseheving hos næringsutøvere. 

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak kan også søke, dersom tiltaket har som mål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling. Fylkeskommunen kan være mottaker dersom arbeidet er knyttet til kompetanseheving eller etter- og videreutdanning i landbruket. 

Søknadsfrist

Løpende gjennom året, så lenge det er midler til det.

Hvordan søker du?

Søknad går via Regionalforvaltning 

Mer informasjon

Utfyllende informasjon finner du på Møre og Romsdal fylkeskommune sin nettside

Åpningstider

08.00-15.15 (15. april-14. oktober)
08.00-15.45 (15. oktober-14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure