Hytter og hyttetomter

Aure kommune er Møre og Romsdal fylke sin største hyttekommune, det er over 1300 fritidsboliger i kommunen. Det er plass til flere, og mange grunneiere har regulert betydelige områder til fritidsbebyggelse.

Her ser du oversikt over hyttetomter/hyttefelt i kommunen.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 91 30 95 19
Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 97 96 72 60

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure