Aure vekst

Aure vekst er benevnelsen på den administrative enheten for næring i Aure kommune.

Strategisk næringsplan

Ved behandling av budsjett og økonomiplan 2016-2019 vedtok kommunestyret at Aure kommune skulle utarbeide en strategisk næringsplan(SNP).
SNP har en overordna målsetting om 300 nye arbeidsplasser og 300 nye innbyggere. SNP inneholder en tiltaksdel med 70 tiltakspunkter som fordeler seg på 27 tiltak innen næringsnøytrale områder og 43 tiltak innen næringsspesifikke områder. 

Hovedutvalget for næringsutvikling(NÆRUT)

Politisk ansvar for næringssatsing i Aure er satt til NÆRUT. 
Den administrative organiseringen er lagt direkte under rådmannen, med navnet Aure vekst. 

Ansatte

Aure vekst har per 03.08.2020 1,8 stillinger som består av rådgiver landbruk og rådgiver næring. 

 

Send oss en melding (webskjema)

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Næringssjef
E-post
Mobil 979 67 260
Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure