Hoppid tilbyr digitale kurs høsten 2020. Kursinnholdet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer særlig for deg som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen og trenger å tenke nytt for kunne drive bedriften videre.

Aure næringsfond ble avviklet tidligere i år på grunn av at tildelinger fra fylkeskommunen opphørte. På grunn av Covid19-utbruddet får Aure kommune tildelt ekstra midler.

Møte i departamentet

  

Realisering av folkehøgskole har det vært jobba med i Aure over flere år. Jappe Ippes Folkehøgskole AS er 100 prosent eid av Aure kommune, og i år gikk søknad om tillatelse til oppstart ut for 13. år på rad.

Befaring på Coop Extra

Hektisk byggevirksomhet i Aure sentrum. På tomta til Gammelbillaget står en ny butikk ferdig 12. november.