Ungdomsundersøkelse - Hvordan ønsker du at Aure sentrum skal bli?

Klikk for stort bildeAure kommune er med i et pilotprosjekt i samarbeid med fylkeskommunen og Distriktsutviklingssenteret. Som en del av dette prosjektet skal det ses på Aure sentrum. Coop flytter, og bygget skal fylles med nytt innhold. I tillegg er det planer om å gjøre sentrum mer tiltalende for fastboende og besøkende.

Med Aure sentrum mener vi her rådhusplassen, kjøpesenteret, havna og kirka (ikke Aure Arena). Vi trenger nå dine synspunkter på hva som kan bli et godt sentrum for unge.

Ungdommer i Aure (også de som er fra kommunen, men som i dag bor andre steder) inviteres til å svare på denne undersøkelsen. 

Det er et kort spørreskjema som det tar 5-7 minutter å svare på. Alle svar blir anonymisert og ingen enkeltpersoner kan identifiseres.

Du begynner din besvarelse ved å trykke her.


Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen!