Nå er det mulig å søke om støtte til co-working

Ordningen skal støtte prosjekt for å utvikle attraktive arbeidsfellesskap (co-working), som skal bidra til at flere vil arbeide og bo på bygda.

Det søkes etter innovasjonsvillige aktører som vil utforske, utvikle og prøve ut metoder og løsninger på arbeidsfellesskap i samarbeid med andre aktører i kommunen eller i regionen. Målet er å bidra til mer attraktive lokalsamfunn og nye arbeidsplasser. 

Fylkeskommunen inviterer til et webinar om utslysningen den 7. april 2022. Les mer om ordningen her.