Møte i hovedutvalget for næringsutvikling (NÆRUT) 7. september

 


Møte i NÆRUT startet med befaring på Fjordsider AS med June Vestavik (Fjordsider AS). Fra venstre: Olav Håkon Ulfsnes (SP), ordførere Hanne-Berit Brekken (AP), Ove Stormyr (næringslivet), Henning Strupstad(næringslivet), rådmann Håvard Sagli, Angelina Nordgård (rådgiver), Ivar Torset (næringssjef), Mari O. Thevik (V), Kari Ingeborg Hårstad (rådgiver landbruk og næring), Karin Torset (næringslivet) June Vestavik  

Før møtet i NÆRUT som ble holdt 7.9.2020 foretok utvalget en befaring hos Fjordsider AS ved June Vestavik.

Fjordsider AS ble etablert i 2018 og drives av Bjørn Torsetnes og June Vestavik. Bedriften dyrker epler til siderproduksjon i Aursundet. June Vestavik orienterte NÆRUT om hvordan alt fra planting av epletrær til produksjon av sider foregikk. De har plantet 4000 epletrær på eiendommen. Bedriften ser muligheter for utvidelse av produksjon i Aure. "Sprudlende Nordvest" er i dag hovedproduktet og selges både hos Vinmonopolet og på gårdsutsalget hjemme på gården.

Resten av møtet i NÆRUT ble holdt på Rådhuset.

June Vestavik viser ett av 4000 epletrær Ivar Torset