Innovasjonscamp - har du oppgave?

Vi trenger oppgaver til årets Innovasjonscamp for 9. klasse. 

 

4. - 8. april arrangeres Innovasjonscamp for 9. klasse. Vi trenger oppgaver fra bedrifter, med fokus på bærekraft. Oppgaven lages av bedriften og dere må ha en tilgjengelig mentor i perioden. 

Innovasjonscamp er ett samarbeid mellom skole og næringsliv, og er en stor mulighet til å komme i kontakt med framtidens arbeidskraft. Ungdommene får god kjennskap til lokalt næringsliv. De tre beste oppgaveløserne blir premiert.

For utfyllende informasjon og for å "melde på" oppgave for di bedrift, kontakt oss så snart som råd.