Informasjon om høypatogen fugleinfluensa i Møre og Romsdal

Klikk for stort bildeHøns Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge og andre EU-land.

Mattilsynet innfører "portforbud" for å hindre smitte til tamme fugler. 

For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i flere fylker, også Møre og Romsdal. 
Dette vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak. 

Informasjon og faktaopplysninger oppdateres fortløpende på Mattilsynet sine nettsider

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler av følgende arter på tlf. 22 40 00 00

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø, vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • Andefugler (ender, gjess og svaner)
  • Måkefugler
  • Vadere
  • Rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • Åtseletere (kråke og ravn) 

Lav smitterisiko for mennesker

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

 Les mer om situasjonen her