Hjelp oss med å oppdatere oversikten over frivillige lag og organisasjoner i Aure kommune

I samarbeid med Aure Frivillighetssentral ønsker Aure kommune å lage en oppdatert oversikt over alle aktive lag og organisasjoner i kommunen vår. Dette for lettere å nå aktørene for informasjon, invitasjoner, og andre aktuelle ting. Det er derfor til stor hjelp for oss om dere kan fylle ut og sende inn dette enkle skjemaet. Link til skjemaet her.

På forhånd tusen takk for hjelpen!