Fylkesprisen Årets Bedrift 2020 - send inn forslag til årets bedrift

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommuner, organisasjoner, institusjoner, media og privatpersoner til å komme med forslag på bedrifter som kan være aktuelle kandidater til «Fylkespris for Årets Bedrift 2020». Kandidatene kan komme fra alle bransjer innen industri, håndverk og tjenesteyting. Prisen skal gå til en bedrift i Møre og Romsdal som på en eller flere måter har utmerket seg.

Forslag til Årets Bedrift 2020 skal sendes elektronisk på nettsiden: https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/prisar/fylkesprisen-aarets-bedrift-2020 . På nettsiden finner du mer praktisk informasjon om prisen og kriterier for nominasjonen. Frist for innsending av forslag er 31.01.2021.