Ekstra tildelinger til kommunalt næringsfond på grunn av Covid19-utbruddet

Aure næringsfond ble avviklet tidligere i år på grunn av at tildelinger fra fylkeskommunen opphørte. På grunn av Covid19-utbruddet får Aure kommune tildelt ekstra midler.

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av Covid19-utbruddet, har kommunene blitt tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. 

Aure kommune er tildelt 946 361 kroner. 

Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. 

Hvem kan søke?

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

Hvordan søke?

Søknad sendes inn via Regionalforvaltning.no 
Søknader behandles fortløpende. Hovedutvalget for næringsutvikling(NÆRUT) behandler innkomne søknader etter innstilling fra rådmannen.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om tilskuddsordninger les retningslinjene og/eller forskriften. 

  1. Retningslinjer for Aure næringsfond (PDF, 541 kB)
  2. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. (PDF, 301 kB) 

Spørsmål om ordningen kan også besvares av næringssjefen, eller rådgivere innen næring. 

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 979 67 260
Angelina Nordgård
Rådgiver
E-post
Telefon 71 64 74 60
Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 913 07 620