Bedrifter inviteres til yrkesmesse for Aure barne- og ungdomsskole og Tustna barne- og ungdomsskole

25. januar skal det arrangeres yrkesmesse for avgangselevene i 10. klasse og 9. klasse. 

Aure næringsforum, Aure kommune og skolene ønsker bedrifter og andre velkommen til å presentere seg i Aure Arena.

Logo Aure kommune - Klikk for stort bilde

Logo Aure Næringsforum - Klikk for stort bilde

 

Aure barne- og ungdomsskole, Tustna barne- og ungdomsskole, Aure Næringsforum og Aure kommune vil i 2023 arrangere yrkesmesse for avgangselevene i Aure.

Lokalt og regionalt næringsliv samt andre institusjoner knyttet til opplæring og yrkesvalg inviteres til å delta den 25. januar klokken 18.00-20.00.

 

Målsettingen med yrkesmessa er først og fremst å gi ungdommene ett innblikk i hva som finnes av ulike muligheter og karriereveier, men også hva som kreves for å nå dit man ønsker.

Rekruttering av arbeidskraft med riktig kompetanse er viktig. Og her har dere mulighet til å nå fram til framtidens arbeidskraft. Avgangselevene står snart foran ett av de viktigste valgene i livet, nemlig valg av yrkeskarriere.

 

Hjelp oss gjerne å spre informasjon om yrkesmessa til alle ansatte i din bedrift og andre bedrifter i Aure.

Påmeldingsfrist er 2. januar 2023. 

Meld deg på årets yrkesmesse NÅ!