pengestøtte

Driver du med kulturell eller kreativ næring? Nå kan du søke om tilskudd til videreutvikling til dine prosjekt

 
 

    

Er du nysgjerrig på hva Visit Nordvest jobber med akkurat nå og hvordan de har tenkt å nå ut i markedet i 2021?

 Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge og andre EU-land.

Aure kommune er med i et pilotprosjekt i samarbeid med fylkeskommunen og Distriktsutviklingssenteret. Som en del av dette prosjektet skal det ses på Aure sentrum. Coop flytter, og bygget skal fylles med nytt innhold. I tillegg er det planer om å gjøre sentrum mer tiltalende for fastboende og besøkende.

Aure næringsfond ble avviklet tidligere i år på grunn av at tildelinger fra fylkeskommunen opphørte. På grunn av Covid19-utbruddet får Aure kommune tildelt ekstra midler.

 


 

Før møtet i NÆRUT som ble holdt 7.9.2020 foretok utvalget en befaring hos Fjordsider AS ved June Vestavik.

Møte i departamentet

  

Realisering av folkehøgskole har det vært jobba med i Aure over flere år. Jappe Ippes Folkehøgskole AS er 100 prosent eid av Aure kommune, og i år gikk søknad om tillatelse til oppstart ut for 13. år på rad.