Aure kommune er med i et pilotprosjekt i samarbeid med fylkeskommunen og Distriktsutviklingssenteret. Som en del av dette prosjektet skal det ses på Aure sentrum. Coop flytter, og bygget skal fylles med nytt innhold. I tillegg er det planer om å gjøre sentrum mer tiltalende for fastboende og besøkende.

Aure næringsfond ble avviklet tidligere i år på grunn av at tildelinger fra fylkeskommunen opphørte. På grunn av Covid19-utbruddet får Aure kommune tildelt ekstra midler.

 


 

Før møtet i NÆRUT som ble holdt 7.9.2020 foretok utvalget en befaring hos Fjordsider AS ved June Vestavik.

Møte i departamentet

  

Realisering av folkehøgskole har det vært jobba med i Aure over flere år. Jappe Ippes Folkehøgskole AS er 100 prosent eid av Aure kommune, og i år gikk søknad om tillatelse til oppstart ut for 13. år på rad.