pengestøtte

 320 516 kroner skal deles ut. Lokale virksomheter i Aure kommune kan nå søke på disse midlene. 

Aure Vekst skal lage skiltplan for fylkeskommunale og kommunale veier i kommunen. Vi ber næringslivet, grendalagene og andre interessenter komme med innspill til skiltplan. Skiltplanen vil inneholde stedsnavn, næringer, servicefunksjoner og severdigheter som det er viktig for både fastboende og turister å finne frem til.

I samarbeid med Aure Frivillighetssentral ønsker Aure kommune å lage en oppdatert oversikt over alle aktive lag og organisasjoner i kommunen vår. Dette for lettere å nå aktørene for informasjon, invitasjoner, og andre aktuelle ting. Det er derfor til stor hjelp for oss om dere kan fylle ut og sende inn dette enkle skjemaet. Link til skjemaet her.

På forhånd tusen takk for hjelpen!

    

Er du nysgjerrig på hva Visit Nordvest jobber med akkurat nå og hvordan de har tenkt å nå ut i markedet i 2021?

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommuner, organisasjoner, institusjoner, media og privatpersoner til å komme med forslag på bedrifter som kan være aktuelle kandidater til «Fylkespris for Årets Bedrift 2020». Kandidatene kan komme fra alle bransjer innen industri, håndverk og tjenesteyting. Prisen skal gå til en bedrift i Møre og Romsdal som på en eller flere måter har utmerket seg.

Aure Vekst har laget et register over bedrifter i Aure kommune. Bedriftsregisteret er lagt ut på Aure vekst sin hjemmeside:

 

https://www.aure.kommune.no/aurevekst/tjenester/naringsliv/bedriftsregister/bedriftsregister-i-tabell/

pengestøtte

Driver du med kulturell eller kreativ næring? Nå kan du søke om tilskudd til videreutvikling til dine prosjekt

 
 

 Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge og andre EU-land.

Aure kommune er med i et pilotprosjekt i samarbeid med fylkeskommunen og Distriktsutviklingssenteret. Som en del av dette prosjektet skal det ses på Aure sentrum. Coop flytter, og bygget skal fylles med nytt innhold. I tillegg er det planer om å gjøre sentrum mer tiltalende for fastboende og besøkende.

Aure næringsfond ble avviklet tidligere i år på grunn av at tildelinger fra fylkeskommunen opphørte. På grunn av Covid19-utbruddet får Aure kommune tildelt ekstra midler.