Ansattoversikt


Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 913 09 519
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Saksbehandler Bygge-/delesaker 913 07 620