Ansattoversikt


Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 71 64 74 52
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55