Ansattoversikt


Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Arealplanlegger 71 64 74 52
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Vaktmester 479 08 672
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Rådgiver landbruk og næring 71 64 74 40
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Vaktmester 902 54 819
Vaktmester 976 16 764
Vaktmester 917 27 992
Vaktmester 915 19 885
Renholdsleder 71 64 74 71
Enhetsleder Plan og drift 71 64 74 46 905 00 878
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53
Vaktmester 979 83 053
Vaktmester 916 16 408
Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
Vei/drift og vedlikehold 957 74 828
Driftsoperatør vei 957 74 828
Vaktmester 71 64 74 82 917 74 966
Fagleder Eiendom 71 64 74 42 902 80 502