Ansattoversikt


Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder sykehjem 71 64 75 21 489 95 305
Leder Hjemmetjenesten 71 64 75 24 904 10 657
Enhetsleder Omsorg 71 64 75 04 907 98 984
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 71 64 76 58