Ansattoversikt


Oppvekst og integrering - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent/tolk
Rektor/leder 926 59 214
Lærer 912 49 037
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Rådgiver 912 49 037
Lærer 917 97 385