Ansattoversikt


Aure barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Aure barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Lærer 911 60 482
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Adjunkt 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 970 71 655
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 915 21 410
Lærer 911 60 482
Undervisningsinspektør ungdomsskole 979 76 114
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352
Lærer 911 60 482
Lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Vikar 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Assistent
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Undervisningsinspektør Aure barneskole 990 41 009
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482