Ansattoversikt


Kontaktpersoner skoler

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Rektor Sør-Tustna og Leira skole 71 52 26 43

 På Leira skole  tirsdag og torsdag: Telefon 71522630

Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

Rektor Nordlandet skole 71 64 76 75
Sekretær/Assistent Sør-Tustna skole 71 52 26 44