Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Lærer 911 60 482
pedagogisk leder 954 76 060
Vaktmester 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Enhetsleder Utvikling og service 470 24 510
Lærar 911 60 482
Adjunkt 941 47 924
Arealplanlegger 913 09 519
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 911 60 482
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 913 09 970
Fagansvarlig for habilitering 913 59 108
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Enhetsleder skole og integrering 934 32 462
Byggesaksbehandler 913 09 438
Lærer 911 60 482
Enhetsleder NAV 55 55 33 33

Bostøtte/Boligtilskudd/Startlån

Assistent
Adjunkt 941 47 924
Assistent SFO 481 88 671
Adjunkt/Rådgiver Tustna barne- og ungdomsskole 941 47 924
Adjunkt 941 47 924
Lærer 911 60 482
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Pedagogisk leder 918 01 655
Byggesaksbehandler 913 08 321
Fysioterapeut Aure 416 64 060
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 454 73 848
Adjunkt 416 15 389
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

913 11 787
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Lærer 911 60 482
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Lærer 911 60 482
Feier 971 26 011
Sanglærer 482 40 577
Sykepleier
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

assistent 911 60 482
Assistent 941 47 924
Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
Barnevernkonsulent 911 09 076
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Adjunkt 911 60 482
Familieveileder 474 52 782
lærar 911 60 482
Assistent
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889
assistent
Pedagogisk leder 918 20 105
pedagogisk leder 979 83 433
Avdelingssykepleier Aure sykehjem 913 69 297
Avdelingssykepleier Aure sjukeheim 913 69 297
Adjunkt, IKT-ansvarlig 922 94 105
Adjunkt, kulturskolelærer 941 47 924
Vaktmester 479 08 672
Prosjektmedarbeider Skansen 941 56 013
Avdelingsingeniør renovasjon 416 54 152
Saksbehandler personal 913 05 956
Styrer Straumsvik barnehage 483 19 107
Helsesykepleier 948 16 353

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Saksbehandler lønn 913 05 887
Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontaktlærer 1. og 2. trinn 481 49 872
Pedagogisk leder 918 01 655
Musikklærer 994 60 522
Pedagogisk leder 918 20 105
Lærer 911 60 482
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Kontorkonsulent 913 12 294
Barnepleier 918 20 105
Lærer 912 49 037
Saksbehandler/ utvalgssekretær 913 08 652
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 970 71 655
Fagarbeider 911 60 482
Arkivleder 913 08 189
Fastlege 71 64 75 70
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Lærer 911 60 482
Fagansvarlig Dagsenteret
Assistent
Økonomisjef 913 05 864
Rådgiver landbruk og næring 913 07 620
Adjunkt 941 47 924
Lærar 911 60 482
Lærer 911 60 482
Fagleder kommunalteknikk 913 09 371
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 954 27 068
Ergoterapeut 954 46 895
Jordmor 900 17 766
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Leder Hjemmetjenesten 904 10 657
Lærer 911 60 482
Pedagogisk leder 954 46 895
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Musikklærer 957 94 586
Lærer 911 60 482
Førskolelærer 917 97 385
Lærer 915 21 410
Lærer 911 60 482
Vaktmester 902 54 819
Undervisningsinspektør ungdomsskole 979 76 114
Adjunkt 941 47 924
IKT ansvarlig skole 909 57 744
Fritidsassistent 979 60 738
Lærer 911 60 482
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 913 05 957
Assistent
Fagarbeider 911 60 482
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352
assistent
Lærer 911 60 482
Lærar 911 60 482
Adjunkt 481 49 872
Lærer 911 60 482
Rådgiver kultur

Jobber tirsdag, onsdag og torsdag

Teamleder feier 952 31 019
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Assistent 918 20 105
Lærer 911 60 482
Konstituert styrer 980 63 114
913 13 934
Frisklivskoordinator 948 01 617
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Lærling 979 84 366
71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)

Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Assistent skole/SFO 481 49 872
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 974 10 157
Barnevernleder 488 93 188
Kjøkkensjef Tustna 941 74 055
Vaktmester 976 16 764
Saksbehandler/ utvalgssekretær 913 09 063

 

 

lærling barne- og ungdomsarbeider 911 60 482
Aktivitør 483 80 862
Vaktmester 917 27 992
Sekretær Habilitering og demensomsorg
Fastlege 71 52 26 45
Fysioterapeut Tustna 913 10 659
Barnevernskonsulent 468 31 675
Adjunkt 941 47 924
Pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester 915 19 885
Lærer 911 60 482
Ansvarlig nettside/ utvalgssekretær 905 25 936
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Vikar 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Pedagogisk leder 477 03 485
Kulturskolerektor og musikklærer 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Assistent skole/SFO 469 24 745
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
fagarbeider kokk 477 03 485
Assistent
Renholdsleder 415 96 448
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 482 21 743
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Rektor Nordlandet skole 977 38 300
941 56 013
Assistent 941 47 924
Saksbehandler NAV 55 55 33 33
Adjunkt, Kulturskolelærer 941 47 924
Lærer 912 49 037
Fastlege 71 64 75 70
Prosjektleder Skansen 941 56 013
Flyktningekonsulent 911 01 199
Styrer 452 81 099
Personalleder 917 23 337
Assistent
Assistent

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

assistent/reinhaldar
Enhetsleder Omsorg 481 36 293
lærar 911 60 482
Undervisningsinspektør Tustna barne- og ungdomsskole 976 86 694
Saksbehandler 913 05 854
Lærer 911 60 482
Lektor
Saksbehandler 913 16 250
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Saksbehandler oppmåling 913 08 952
Lærer 911 60 482
Saksbehandler økonomi 913 05 688
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Vaktmester 979 83 053
Undervisningsinspektør Aure barneskole 990 41 009
Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem
Assistent skole og SFO 481 49 872
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg
Fagarbeider 911 60 482
Kontorsjef/Assistent Tustna barne- og ungdomsskole
Lektor 941 47 924
Vernepleier med spes.ped-ansvar 954 46 895
Adjunkt 941 47 924
Pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester 916 16 408
Avdelingssykepleier Tustna 902 75 361
Inspektør voksenopplæring 912 49 037
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 913 10 278
461 99 104
assistent 477 03 485
Kultur- og Næringssjef 979 67 260
Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
IKT 979 60 739
Lærer 911 60 482
Adjunkt 941 47 924
Adjunkt 941 47 924
Styrer 900 47 074
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 76 77
Fagarbeider 911 60 482
Pedagogisk medarbeider 979 84 366
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 480 75 071
Lærer 911 60 482
Prosjektmedarbeider Skansen 941 56 013
pedagogisk leder 979 84 366
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Lærer 911 60 482
Saksbehandler lønn 913 05 894
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Pedagogisk leder
Kjøkkensjef Aure 912 40 521
Barnepleier 979 84 366
Driftsoperatør vei 957 74 828
Lærer 911 60 482
Vaktmester 917 74 966
Sekretær Aure sykehjem 913 10 253
Fagleder Eiendom 902 80 502
Danser, Operaen 922 90 769
pedagogisk leder 477 03 485
Psykiatrisk sykepleier 915 90 795
Adjunkt 941 47 924
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Sekretær 913 10 189