Ansattoversikt


Sykehjem

Ansatte i avdelingen Sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder sykehjem 71 64 75 21 489 95 305
Avdelingssykepleier 71 64 75 20 489 99 379
Sykepleier ved Aure helsetun - korttids- og rehabiliteringsavdeling 71 64 75 22 953 00 359
Avdelingssykepleier Aure sjukeheim 71 64 75 20 489 99 379
Kjøkkensjef Tustna 71 52 26 65
fagarbeider kokk 477 03 485
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem 71 52 26 62
Kjøkkensjef Aure 71 64 75 56 71 64 75 55
Sekretær Aure sykehjem 71 64 75 20