Ansattoversikt


Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for Aure barne- og ungdomsskole.
Kontaktperson for barneskolen.

Kontorkonsulent 913 12 294
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Barnevernleder 488 93 188