Ansattoversikt


Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fritidsassistent 979 60 738
Kreftsykepleier 990 86 632
Hanne Beate Mæle
Hjelpepleier 483 80 862
Velferdsteknolog 907 49 144
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure 482 21 743
Leder Hjemmetjenesten 904 15 915
Avdelingssykepleier Tustna 902 75 361
Sekretær 913 10 189