Ansattoversikt


Kontaktpersoner skoler

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 71 52 26 43 454 73 848
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

Rektor Nordlandet skole 71 64 76 75
Kontorsjef/Assistent Tustna barne- og ungdomsskole 71 52 26 44