Ansattoversikt


Tustna barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Tustna barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Tustna barne- og ungdomsskole: 975282236

Lærer 941 47 924
Undervisningsinspektør, Tustna barne- og ungdomsskole 958 70 251
Rådgiver/Lærer, Tustna barne- og ungdomsskole 941 47 924
Assistent 941 47 924
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 977 38 300
Lærer 941 47 924
Vikar 941 47 924
Assistent 941 47 924
Sekretær/Fagarbeider 941 47 924
Lærer, IKT-ansvarlig 922 94 105
Lærer, kulturskolelærer 941 47 924
SFO-leder, assistent 941 47 924
Lærer 941 47 826
Lærer 941 47 826
Lærer 941 47 924
Lærer 941 47 924
Assistent 941 47 924
Lærer, kulturskolelærer 941 47 924
Lærer 941 47 924
Fagarbeider 941 47 826
Lærer 941 47 924
Lærer 941 47 924
Lærer 941 47 924
Lærer/Uteskole 941 47 924