Ansattoversikt


Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Driftsoperatør 975 51 565
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289
Renholdsleder 415 96 448
driftsleder Eiendom 902 80 502