Ansattoversikt


Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Barnevernleder 488 93 188