Ansattoversikt


Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Arealplanlegger 913 09 519
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289
Leder plan- og byggesak 913 07 620
Renholdsleder 415 96 448
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Saksbehandler oppmåling 913 08 952
driftsleder Eiendom 902 80 502