Ansattoversikt


Tillitsvalgte og verneombud

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte og verneombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Hovedverneombud

Lærer 911 60 482

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Kjøkkensjef Tustna 941 74 055

Hovedtillitsvalgt Delta

Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 913 10 278

Hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet