Ansattoversikt


Kultur og Næring

Ansatte i avdelingen Kultur og Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 913 09 970
Rådgiver landbruk og næring 913 07 620
Rådgiver kultur

Jobber tirsdag, onsdag og torsdag

Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 974 10 157
Arenasjef 918 82 551
Kulturskolerektor og musikklærer 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Kultur- og Næringssjef 979 67 260