Ansattoversikt


Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Hjemmetjenesten 904 10 657
Enhetsleder Omsorg 481 36 293
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 480 75 071