Ansattoversikt


Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kontrollutvalget 971 06 635
Ordfører 917 34 017

 

 

Hanne-Berit Brekken
Nestleder Eldrerådet 480 75 228
Leder Trafikksikkerhetsutvalget 915 68 305
Leder Eldrerådet 995 97 590
Leder Råd for mennesker med nedsatt funksjonevne 464 81 345
Varaordfører 411 20 618
Nestleder Hovedutvalg for kommuneutvikling 977 87 421
Leder Hovedutvalg for kommuneutvikling 913 34 721