Ansattoversikt


Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Avdelingsingeniør renovasjon 416 54 152
Leder kommunalteknikk vei, vann og avløp 468 17 289
Renholdsleder 415 96 448
Fagleder Eiendom 902 80 502