Ansattoversikt


Strategisk ledergruppe

Ansatte i avdelingen Strategisk ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Enhetsleder utvikling og service 913 09 438
Økonomisjef 913 05 864
Enhetsleder omsorg 904 10 657
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Kommunedirektør 905 48 495
Håvard Sagli
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Personalleder 917 23 337
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260