Ansattoversikt


Kontaktpersoner kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53