Ansattoversikt


Kontaktpersoner kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Saksbehandler oppmåling 913 08 952