Ansattoversikt


Skolehelsetjenesten

Ansatte i avdelingen Skolehelsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS.

Helsesykepleier 482 32 443

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Helsesykepleier 948 16 353