Ansattoversikt


Utvikling og service

Ansatte i avdelingen Utvikling og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Utvikling og service 470 24 510
941 56 013
Arkivleder 913 08 189
Økonomisjef 913 05 864
Nettredaktør/ utvalgssekretær 905 25 936
Saksbehandler 913 08 652
Personalleder 917 23 337
Saksbehandler lønn 913 05 894
IKT-rådgiver 942 78 000