Ansattoversikt


Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS.

Helsesykepleier 482 32 443

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Helsesykepleier/Familieveileder 900 31 645
Helsesykepleier 948 16 353
Jordmor 900 17 766