Ansattoversikt


Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Familieveileder 474 52 782
Helsesykepleier 482 32 443

Har skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Familieveileder 900 31 645
Helsesykepleier 948 16 353
Jordmor 900 17 766