Ansattoversikt


Nordlandet barnehage

Ansatte i avdelingen Nordlandet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
979 84 366
979 83 433
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
pedagogisk leder 979 83 433
Styrer 900 47 074
pedagogisk leder 979 84 366
Barnepleier 979 84 366
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366