Ansattoversikt


Nordlandet barnehage

Ansatte i avdelingen Nordlandet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
979 84 366
979 83 433
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
pedagogisk leder 979 83 433
Styrer 71 64 76 77 900 47 074
Pedagogisk medarbeider 979 84 366
pedagogisk leder 979 84 366
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Barnepleier 979 84 366
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366