Ansattoversikt


Nordlandet barnehage

Ansatte i avdelingen Nordlandet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
979 84 366
979 83 433
pedagogisk leder 979 83 433
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Pedagogisk leder 979 84 366
Styrer 900 47 074
Fagarbeider 979 84 366
Barnepleier 979 84 366
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366