Ansattoversikt


Oppvekst og integrering

Ansatte i avdelingen Oppvekst og integrering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger. Flyktningekonsulent. 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879
Flyktningkonsulent 469 07 897

Ansvar for bosetting av flyktninger.