Ansattoversikt


Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger. Flyktningekonsulent. 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Kontorkonsulent 913 12 294
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Barnevernleder 488 93 188