Ansattoversikt


Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Arealplanlegger 913 09 519
Leder plan- og byggesak 913 09 438
Byggesaksbehandler 913 08 321
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889
Vaktmester 479 08 672
Avdelingsingeniør renovasjon 416 54 152
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Rådgiver plan og drift 913 09 371
Leder kommunalteknikk vei, vann og avløp 468 17 289
Vaktmester 902 54 819
Vaktmester 976 16 764
Vaktmester 917 27 992
Renholdsleder 415 96 448
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Saksbehandler oppmåling 913 08 952
Vaktmester 979 83 053
Vaktmester 916 16 408
461 99 104

Jobber mandag, tirsdag og torsdag. 

Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
Driftsoperatør vei 957 74 828
Vaktmester 917 74 966
Fagleder Eiendom 902 80 502